gnuplot breaks LaTeX PDF title (SOLVED)

Problem description

If you have an .eps plot generated with gnuplot (i.e. using set terminal postscript eps enhanced color), and you have tried to insert it to a LaTeX document (with \includegraphics...), when compiling it using latex -> dvips -> ps2pdf, you may notice how the title and other properties of …

more ...

Tornant al TEX des del DVI amb TexMaker

date: 2011-03-01

Hola fans del texmaker! Amb Texmaker és possible clicar a una part del document quan l'estem visualitzant i tornar a la línia de codi LaTeX original. Això és molt útil si descobrim una falta d'ortografia tot llegint el nostre document. Si llegim el Manual de Texmaker hi i …

more ...

Formulari de Mecànica Quàntica

He fet un formulari per l'assignatura de mecànica quàntica i l'he anat mantenint amb correccions d'altres alumnes.

Descàrregues:

Descarrega el formulari (PDF)

El PDF és editable amb LibreOffice Writer.

Llista de canvis:

  • Sergio Oller - 14 juny 2010 v1.5:

  • Corregit: Psi0(x) té una exponencial que és negativa. (gràcies al …

more ...

Formulari d'Estat sòlid

He fet un formulari per l'assignatura d'estat sòlid i l'he anat mantenint amb correccions d'altres alumnes.

Descàrregues:

Descarrega el formulari (PDF)

El PDF és editable amb LibreOffice Writer.

Llista de canvis:

  • Sergio Oller - 31 gener 2010 v.1.5:
  • Corregit un “vector y” que havia de ser “vector j”. (Gràcies …
more ...

L'espai dual

Comparteixo també un article sobre l'espai dual que vaig publicar al Planta8 número 51, la revista satírica burlesca i no oficial de la facultat de física.

Descàrrega:

Descarrega l'article (PDF)

Cita l'article:

Si voleu citar l'article (BibTex):

@article{oller2010espaidual,
title={{L'espai dual}},
author={Oller Moreno, Sergio},
journal={Planta 8 …
more ...