Tornant al TEX des del DVI amb TexMaker

date: 2011-03-01

Hola fans del texmaker! Amb Texmaker és possible clicar a una part del document quan l'estem visualitzant i tornar a la línia de codi LaTeX original. Això és molt útil si descobrim una falta d'ortografia tot llegint el nostre document. Si llegim el Manual de Texmaker hi i trobem la informació següent:

4.7 "Forward/Inverse search" with Texmaker

Some dvi viewers can jump to (and visually highlight) a position in the DVI file that corresponds to a certain line number in the (La)TeX source file. To use this feature, you can use the @ character in the syntax of the dvi viewer command ("Configure Texmaker" -> "Commands"). Examples ("Forward search"):

  • To launch yap from texmaker : "C:/Program Files/MiKTeX 2.7/miktex/bin/yap.exe" -1 -s @%.tex %.dvi
  • To launch xdvi from texmaker : xdvi %.dvi -sourceposition @:%.tex
  • To launch kdvi from texmaker : kdvi "file:%.dvi#src:@ %.tex"

For the opposite operation ("Inverse search") :

  • To launch texmaker from yap : "C:\Program Files\Texmaker\texmaker.exe" "%f" -line %l (the program arguments : "%f" -line %l )
  • To launch texmaker from xdvi : xdvi -editor "texmaker %f -line" %.dvi -sourceposition @:%.tex

Resumint: 1. Aneu a «Opcions\Configurar Texmaker». 2. Pestanya «Ordres» (s'obre per defecte). 3. Visualitzador dvi: xdvi -editor "texmaker %f -line" %.dvi -sourceposition @:%.tex

D'aquesta manera, el visualitzador de dvi us permetrà fer «Ctrl+Click» a qualsevol part del document i anar més o menys a la línia que toca.

Jo normalment faig el «Muntatge ràpid», amb la tecla F1, que inclou els passos següents: * Latex * dvi2ps * ps2pdf * Mostra PDF.

Ara faré: 1. F2: Latex 2. F3: Mostra DVI.

I només quan vulgui fer una «versió final» faré F1 com sempre per generar el PDF.

PS: Si voleu desfer el canvi, poseu al Visualitzador DVI: xdvi %.dvi %.tex

PS2 (per si de cas): Instal·la texmaker (Ubuntu)