Tornant al TEX des del DVI amb TexMaker

date: 2011-03-01

Hola fans del texmaker! Amb Texmaker és possible clicar a una part del document quan l'estem visualitzant i tornar a la línia de codi LaTeX original. Això és molt útil si descobrim una falta d'ortografia tot llegint el nostre document. Si llegim el Manual de Texmaker hi i …

more ...

Pages

  • About me
  • Volatile Analysis
  • Speech synthesis
  • Bug reports