Formulari d'Estat sòlid

He fet un formulari per l'assignatura d'estat sòlid i l'he anat mantenint amb correccions d'altres alumnes.

Descàrregues:

Descarrega el formulari (PDF)

El PDF és editable amb LibreOffice Writer.

Llista de canvis:

  • Sergio Oller - 31 gener 2010 v.1.5:
  • Corregit un “vector y” que havia de ser “vector j”. (Gràcies a l’Enrique Pinto per la correcció)
  • Afegides fórmules de N(k) per diferents dimensions (abans només hi havia la de 3D). (Gràcies a la Núria Vinyoles)

  • Sergio Oller - 12 juny 2009 v.1.4:

  • Afegida fórmula d=2pi/|G|