gnuplot breaks LaTeX PDF title (SOLVED)

Problem description

If you have an .eps plot generated with gnuplot (i.e. using set terminal postscript eps enhanced color), and you have tried to insert it to a LaTeX document (with \includegraphics...), when compiling it using latex -> dvips -> ps2pdf, you may notice how the title and other properties of …

more ...

Tornant al TEX des del DVI amb TexMaker

date: 2011-03-01

Hola fans del texmaker! Amb Texmaker és possible clicar a una part del document quan l'estem visualitzant i tornar a la línia de codi LaTeX original. Això és molt útil si descobrim una falta d'ortografia tot llegint el nostre document. Si llegim el Manual de Texmaker hi i …

more ...

Pages

  • About me
  • Volatile Analysis
  • Speech synthesis
  • Bug reports