L'espai dual

Comparteixo també un article sobre l'espai dual que vaig publicar al Planta8 número 51, la revista satírica burlesca i no oficial de la facultat de física.

Descàrrega:

Descarrega l'article (PDF)

Cita l'article:

Si voleu citar l'article (BibTex):

@article{oller2010espaidual,
title={{L'espai dual}},
author={Oller Moreno, Sergio},
journal={Planta 8}, number={51},
howpublished = "\url{http://hdl.handle.net/2445/13199}",
year={2010}, publisher={Planta8} }

Avís legal:

L'article té algunes imatges amb Copyright. Tot i que l'ús de les imatges és educatiu, entenc que els propietaris de les imatges poden estar en contra de que jo les utilitzi i estic disposat a eliminar-les si suposen qualsevol perjudici.